Τυποποιημένα προφίλ

Μεταλλικά προφίλ Amfil

Μεταλλικά προφίλ Amfil

Υλικό Περιγραφή MSDS ΤΠ Πληροφορίες
88828 Amfil Ορθοστάτης CW-35 κατά ΕΝ14195CW-50X35X0,5 mm     Details
88831 Amfil Ορθοστάτης CW-35 κατά ΕΝ14195CW-75X35X0,5 mm     Details
97047 Amfil Ορθοστάτης CW-50 κατά ΕΝ14195 CW-50X50X0,5 mm     Details
97099 Amfil Ορθοστάτης CW-50 κατά ΕΝ14195 CW-75X50X0,5 mm     Details
97112 Amfil Ορθοστάτης CW-50 κατά ΕΝ14195 CW-100X50X0,5 mm     Details
88850 Amfil Στρωτήρας UW-30 κατά ΕΝ14195 UW-50X30X0,5 mm     Details
88855 Amfil Στρωτήρας UW-30 κατά ΕΝ14195 UW-50X30X0,5 mm 4000     Details
88861 Amfil Στρωτήρας UW-30 κατά ΕΝ14195 UW-75X30X0,5 mm 4000     Details
97836 Amfil Στρωτήρας UW-40 κατά ΕΝ14195 UW-50X40X0,5mm μήκος 3m     Details
97837 Amfil Στρωτήρας UW-40 κατά ΕΝ14195 UW-50X40X0,5mm μήκος 4m     Details
97975 Amfil Στρωτήρας UW-40 κατά ΕΝ14195 UW-75X40X0,5mm μήκος 4m     Details
97838 Amfil Στρωτήρας UW-40 κατά ΕΝ14195 UW-100X40X0,5mm μήκος 4m     Details
97118 Amfil Οδηγός οροφής CD κατά ΕΝ14195 CD-60X27X0,5mm μήκος 3m     Details
97120 Amfil Οδηγός οροφής CD κατά ΕΝ14195 CD-60X27X0,5mm μήκος 4m     Details
88834 Amfil Οδηγός οροφής CD κατά ΕΝ14195 CD-60X27X0,5mm μήκος 5m     Details
88846 Amfil Ανισοσκελής περιμετρικός οδηγός UD κατά ΕΝ14195 UD-37X28X18X0,5mm μήκος 3m     Details