Τυποποιημένα προφίλ

Ενισχυμένοι ορθοστάτες Knauf

Ενισχυμένοι ορθοστάτες Knauf

Υλικό Περιγραφή MSDS ΤΠ Πληροφορίες
3345 Ενισχυμένοι ορθοστάτες UA πάχους χάλυβα 2 mm  για ενίσχυση ανοίγματος πόρτας UA-50 x 40 x 2 3000 mm     Details
3355 Ενισχυμένοι ορθοστάτες UA πάχους χάλυβα 2 mm  για ενίσχυση ανοίγματος πόρτας UA-75 x 40 x 2 3000 mm     Details
3364 Ενισχυμένοι ορθοστάτες UA πάχους χάλυβα 2 mm  για ενίσχυση ανοίγματος πόρτας UA-100 x 40 x 2 3000 mm     Details