Τυποποιημένα προφίλ

Μεταλλικά προφίλ εξωτερικών τοιχοποιιών Aquaprofil

Μεταλλικά προφίλ εξωτερικών τοιχοποιιών Aquaprofil

Υλικό Περιγραφή MSDS ΤΠ Πληροφορίες
129624 Στρωτήρας AQUAPROFIL κατά ΕΝ14195 & DIN 18182 T1UW 50X40X0,6 mm     Details
129623 Στρωτήρας AQUAPROFIL κατά ΕΝ14195 & DIN 18182 T1UW 75X40X0,6 mm     Details
129621 Στρωτήρας AQUAPROFIL κατά ΕΝ14195 & DIN 18182 T1UW 100X40X0,6 mm     Details
129615 Ορθοστάτης AQUAPROFIL κατά ΕΝ14195 & DIN 18182 T1CW 50X50X0,6 mm     Details
129613 Ορθοστάτης AQUAPROFIL κατά ΕΝ14195 & DIN 18182 T1CW 75X50X0,6 mm     Details
129612 Ορθοστάτης AQUAPROFIL κατά ΕΝ14195 & DIN 18182 T1CW 100X50X0,6 mm     Details
129620 Οδηγός οροφής AQUAPROFIL κατά ΕΝ14195 & DIN 18182 T1CD 60X27X0,6 mm     Details
129618 Περιμετρικός οδηγός AQUAPROFIL κατά ΕΝ14195 & DIN 18182 T1UD 28X27X0,6 mm     Details