Τυποποιημένα προφίλ

Γωνιόκρανα γυψοσανίδας

Γωνιόκρανα γυψοσανίδας

Υλικό Περιγραφή MSDS ΤΠ Πληροφορίες
60526 Γωνιόκρανο γαλβανισμένο προστασίας γωνιών τοίχων 31/31/0,5mm μήκος 2,5m     Details
97998 Γωνιόκρανο γαλβανισμένο προστασίας γωνιών τοίχων 31/31/0,5mm μήκος 3m     Details
66100 Γωνιόκρανο αλουμινίου προστασίας γωνιών τοίχων 25/25/0,45mm μήκος 2,5m     Details
66102 Γωνιόκρανο αλουμινίου προστασίας γωνιών τοίχων 25/25/0,45mm μήκος 3m     Details
97999 Γωνιόκρανο γαλβανισμένο προστασίας γωνιών τοίχων 25/25/0,5mm μήκος 2,5m     Details
98000 Γωνιόκρανο γαλβανισμένο προστασίας γωνιών τοίχων 25/25/0,5mm μήκος 3m     Details
88987 Εύκαμπτο πλαστικό PVC γωνιόκρανο με εγκοπές 32Χ32χ0,5mm μήκος 3m     Details
10570 Γωνιόκρανο γαλβανισμένο προστασίας άκρων γυψοσανίδας 23/13/0,5mm μήκος 2,75m     Details
88985 Γωνιόκρανο αλουμινίου προστασίας άκρων γυψοσανίδας 23/13/0,5 μήκος 2,75m     Details
3690 Εύκαμπτο γωνιόκρανο αλουμινίου προστασίας γωνιών ξηράς δόμησης μήκος 30,4m     Details
60527 Γωνιόκρανο γαλβανισμένο προστασίας γωνιών τοίχων 31/31/0,5mm μήκος 2,8m     Details