Τυποποιημένα προφίλ

PVC προφίλ εξωτερικών τοιχοποιών

PVC προφίλ εξωτερικών τοιχοποιών

Υλικό Περιγραφή MSDS ΤΠ Πληροφορίες
97063 Προφίλ αρμού διαστολής AQUAPANEL-THERMOPROSOPSIS 2500mm     Details
234203 Γωνιακό προφίλ αρμού διαστολής 10Χ30Χ2500mm με αντιαλκαλικό πλέγμα     Details
234198 Σκoτία Ω 32X30X23X2500mm     Details
234756 Σκoτία Ω 30X20X2500mm     Details
234759 Σκoτία Ω 20X20X2500mm     Details
231370 Σκoτία Ω 22X22X3000mm     Details
00231464 Προφίλ σκοτίας 22Χ22Χ3050mm κυρτού σχήματος     Details
234197 Γωνιόκρανο κυρτού σχήματος 21Χ21Χ30510mm     Details
97064 Γωνιόκρανο AQUAPANEL- THERMOPROSOPSIS     Details
234196 Γωνιόκρανο με αντιαλκαλικό πλέγμα 8Χ12cm, για αψίδες και καμπύλες εφαρμογές μήκος 2,5m     Details
234279 Εύκαμπτο γωνιόκρανο χωρίς αντιαλκαλικό πλέγμα 24Χ24mm, για καμπύλες εφαρμογές, μήκος 3m     Details
234204 Γωνιόκρανο με αντιαλκαλικό πλέγμα 12,5Χ12,5cm, προσαρμόσιμο σε γωνίες 30-180 μοίρες, μήκος 25m     Details
43615 Προφίλ νεροσταλάκτη AQUAPANEL-THERMOPROSOPSIS 2500mm     Details
234245 Προφίλ απόληξης κουφωμάτων 6Χ4Χ2mm με αντιαλκαλικό πλέγμα μήκος 2,4m     Details
234201 Προφίλ απόληξης U 12,5X1Χ3000mm     Details
234282 Προφίλ απόληξης L 14X23Χ3000mm     Details
234286 Εύκαμπτο προφίλ απόληξης L 14X23X3000mm για καμπύλες εφαρμογές     Details
74205 Προφίλ απόληξης επιχρίσματος με αντιαλκαλικό πλέγμα μήκος 2,5m     Details
234205 Προφίλ απόληξης επιχρίσματος 5Χ23mm με αντιαλκαλικό πλέγμα για αψίδες και καμπύλες εφαρμογές μήκος 2,5m     Details