Τυποποιημένα προφίλ

Προφίλ αλουμινίου για ενσωμάτωση ταινίας LED

Προφίλ αλουμινίου για ενσωμάτωση ταινίας LED

Υλικό Περιγραφή MSDS ΤΠ Πληροφορίες
413145 S4 Περιμετρικό προφίλ αλουμινίου, λευκό, με υποδοχή για ενσωμάτωση ταινίας LED – συμπεριλαμβάνεται λευκό ματ πολυκαρβονικό κάλυμα     Details
413148 SD2 Χωνευτό προφίλ αλουμινίου, λευκό, με υποδοχή για ενσωμάτωση ταινίας LED – συμπεριλαμβάνεται λευκό ματ πολυκαρβονικό κάλυμα     Details
413153 S6 Προφίλ αλουμινίου ασύμμετρου φωτισμού για χωνευτή εφαρμογή κάθε είδους, λευκό, με υποδοχή για ενσωμάτωση ταινίας LED – συμπεριλαμβάνεται λευκό ματ πολυκαρβονικό κάλυμα     Details