• Διαμόρφωση μεταλλικού σκελετού
  • Επεξεργασία και εφαρμογή δομικών πλακών
  • Εφαρμογή έτοιμων σοβάδων & Thermoprosopsis
  • Στοκάρισμα και φινίρισμα επιφανειών
  • Εργαλεία τοποθέτησης πλακιδίων