Ηχομόνωση με την Knauf

Ηχομονωτικά συστήματα σύμφωνα με τις ανάγκες σας

Γενικά

Η καλή ηχομόνωση έχει εξέχουσα σημασία για την άνετη διαβίωση στα κτήρια.

Η διάδοση του ήχου σε αυτά γίνεται είτε μέσω του αέρα είτε μέσω των δομικών στοιχείων (π.χ. λόγω κρούσης). Τα δομικά στοιχεία που αποτελούν το περίβλημα των εσωτερικών χώρων, δηλαδή οι οροφές, οι τοίχοι και τα δάπεδα, σχεδιάζονται έτσι ώστε να προσφέρουν αποδεκτά επίπεδα ηχομόνωσης σε σχέση με τη διάδοση του ήχου από δωμάτιο σε δωμάτιο.

Διάδοση του ήχου

Τα ηχητικά κύματα που διαδίδονται μέσω του αέρα προκαλούν ταλάντωση των στοιχείων με τα οποία έρχονται σε επαφή και στη συνέχεια τα στοιχεία αυτά δημιουργούν ηχητικά κύματα στην αντίθετη όψη τους, τα οποία με τη σειρά τους διαδίδονται σε χώρο άλλον από αυτόν όπου έγινε η γένεση των κυμάτων. Ο ήχος λόγω κρούσης μεταφέρεται μέσω των στερεών στοιχείων και στη συνέχεια προκαλεί ταλάντωση αυτών, η οποία ακολούθως δημιουργεί ηχητικά κύματα μέσω του αέρα.

Γίνεται, λοιπόν, αντιληπτό ότι η διάδοση του ήχου εξασθενεί όταν οι τοίχοι, οι οροφές και τα δάπεδα έχουν την ικανότητα να προκαλέσουν απόσβεση των ηχητικών κυμάτων. Η απόσβεση εξασφαλίζεται με τη χρήση «μαλακών» υλικών και/ή με τη μεγάλη μάζα, ενώ γενικότερα η εξασθένηση εξαρτάται από τη χρήση των χώρων και την πηγή του ήχου. Ενδεικτικές τιμές εξασθένησης του ήχου δίνονται στα πρότυπα σχετικά με την ηχοπροστασία, όπως είναι για παράδειγμα το γερμανικό DIN 4109 ‘Ηχομόνωση στα κτίρια’ και το άρθρο 12 του Ελληνικού Κτιριοδομικού Κανονισμού. Σε μερικές περιπτώσεις βεβαίως οι απαιτήσεις ηχομόνωσης αποτελούν προσωπικές επιλογές, γι αυτό και ενδέχεται οι σχετικοί περιορισμοί να είναι αυστηρότεροι από αυτούς των προτύπων.

Συστήματα δόμησης

Πρέπει να επισημανθεί ότι η ηχομόνωση δεν παρέχεται μόνο από τα στοιχεία που αποτελούν το άμεσο περίβλημα του χώρου αλλά και από τα πλευρικά στοιχεία, όπως οι κοντινοί τοίχοι και η συνέχεια των δαπέδων και οροφών, μέσω των οποίων ο ήχος διαδίδεται με τη μορφή διαμήκων κυμάτων. Έτσι, τα στοιχεία του άμεσου περιβλήματος χώρων παρέχουν αποτελεσματική ηχομόνωση πάντοτε σε συνεργασία με τα υπόλοιπα πλευρικά στοιχεία.

Όπως και για την πυροπροστασία, οι τιμές ηχομόνωσης που παρέχονται από την Knauf ισχύουν μόνο υπό την προυπόθεση της ορθής εφαρμογής των υλικών και εξαρτημάτων της. Μια συγκεκριμένη τιμή ηχομόνωσης δεν χαρακτηρίζει ένα σύστημα δόμησης γενικώς, αλλά το συγκεκριμένο σύστημα που κατασκευάσθηκε αποκλειστικά με τα υλικά και τα εξαρτήματα της Knauf.

Δείτε στα Συστήματα Ξηράς Δόμησης Knauf τις προδιαγραφές ηχομόνωσης και επιλέξτε το κατάλληλο για την κατασκευή σας.

Συστήματα Ξηράς Δόμησης Knauf