Ηχομόνωση με την Knauf

Ηχομονωτικά συστήματα σύμφωνα με τις ανάγκες σας

Πρότυπα

Οι απαιτήσεις της ηχομόνωσης

καθορίζονται στην Ελλάδα από το άρθρο 12 του κτιριοδομικού κανονισμού (απόφαση 3046/304 της 30.1/3.2.1989, ΦΕΚ 59Δ), ο οποίος καθορίζει τις απαιτούμενες παραμέτρους ακουστικής άνεσης των κτιρίων, σύμφωνα με τις οποίες μπορεί να αξιολογηθεί η ηχομονωτική ικανότητα της κατασκευής.

Κατηγορία Α – Υψηλή ακουστική άνεση

Κατηγορία Β – Κανονική ακουστική άνεση

Κατηγορία Γ- Χαμηλή ακουστική άνεση