Εσωτερικές οροφές

Ακουστικές οροφές

Ψευδοροφές διάτρητης γυψοσανίδας για τη βελτίωση της ακουστικής ενός χώρου. Οι γυψοσανίδες στερεώνονται σε μεταλλικό σκελετό που αναρτάται από την κύρια οροφή του κτιρίου με αναρτήρες. Η πίσω όψη των διάτρητων γυψοσανίδων επενδύεται εργοστασιακά με ειδικό ακουστικό φίλτρο λευκού ή μαύρου χρώματος για τη βελτίωση της ηχοαπορροφητικής ικανότητας της οροφής.

Στις ακουστικές ψευδοροφές γυψοσανίδας υπάρχει κενός χώρος μεταξύ της βάσης στερέωσης και της ανηρτημένης οροφής ο οποίος είναι διαθέσιμος για την ενσωμάτωση στρώσεων ορυκτοβάμβακα που συμβάλλει στην ηχοαπορροφητική ικανότητα της οροφής, αλλά και ποικίλων εγκαταστάσεων.

Συστήματα

Σύστημα Περιγραφή Φωτογραφία Κείμενο CAD
D124 Cleaneo® Akustik ακουστική οροφή F30 πυροπροστασίας από πάνω και από κάτω \"Picture\"
D127 Cleaneo® Akustik ακουστική διακοσμητική οροφή \"Picture\" Φύλλο δεδομένων Vorschau & Download
D1272 Cleaneo® Akustik FF ακουστική διακοσμητική οροφή με σύστημα άκρων FF \"Picture\"
D1273 Cleaneo® Akustik FF ακουστική διακοσμητική οροφή με σύστημα κάθετων άκρων \"Picture\"
D126 Cleaneo® Akustik ακουστική οροφή με ακουστικό σοβά fumi Akustikputz® \"Picture\"
Σύστημα Τεχνικό φυλλάδιο Άποψη
D12 (en) Συστήματα οροφών με διάτρητες γυψοσανίδες Cleaneo (Αγγλική έκδοση)

Γενικά

Ψευδοροφές γυψοσανίδας σε σκελετό που είτε αναρτάται από την κύρια οροφή του κτιρίου μέσω αναρτήσεων, είτε εδράζει σε περιμετρικούς τοίχους. Στις ψευδοροφές γυψοσανίδας υπάρχει κενός χώρος μεταξύ της βάσης στερέωσης και της ανηρτημένης οροφής ο οποίος είναι διαθέσιμος για μόνωση και διάφορες εγκαταστάσεις.

 • Οι ψευδοροφές γυψοσανίδας προσφέρουν:
 • Δυνατότητα αρχιτεκτονικών συνθέσεων.
 • Ελευθερία επιλογής της στάθμης στερέωσης παρέχοντας χώρο για μόνωση και την ενσωμάτωση εγκαταστάσεων.
 • Δυνατότητα ρύθμισης του καθαρού ύψους των εσωτερικών χώρων και μείωση των ενεργειακών απαιτήσεων θέρμανσης.
 • Επίτευξη καλύτερης ηχομόνωσης μεταξύ των ορόφων του κτιρίου.

Η κατασκευή των συστημάτων οροφής πρέπει να γίνεται με την χρήση όλων των επιμέρους εξαρτημάτων και των οδηγιών που δίνονται στα τεχνικά φυλλάδια της Knauf και στα σχετικά με την ξηρά δόμηση πρότυπα.

Οι οδηγίες αυτές αφορούν:

 • Τη σειρά τοποθέτησης των πετασμάτων επικάλυψης και τη θέση των αρμών.
 • Επιλογή και αποστάσεις των εξαρτημάτων σύνδεσης.
 • Τους αρμούς κίνησης.
 • Το σχεδιασμό συνδέσεων.
 • Τις συνδέσεις για τα μη φέροντα διαχωριστικά.
 • Τη στερέωση πρόσθετων φορτίων/συγκεντρωμένων φορτίων.