Εσωτερικές οροφές

Οροφές σε μεταλλικό σκελετό

Οροφές σε μεταλλικό σκελετό

Πετάσματα οροφής και ανηρτημένος μεταλλικός σκελετός σε μία ή δύο στάθμες,... Περισσότερα

Ακουστικές οροφές

Ακουστικές οροφές

Ψευδοροφές διάτρητης γυψοσανίδας για τη βελτίωση της ακουστικής ενός... Περισσότερα

Πυράντοχες οροφές

Πυράντοχες οροφές

Οι οροφές ξηράς δόμησης προσφέρουν πυροπροστασία με δύο τρόπους. 1. Αν η... Περισσότερα

Διακοσμητικές οροφές

Διακοσμητικές οροφές

Ψευδοροφές εργοταξιακά ή εργοστασιακά καμπυλωμένων γυψοσανίδων σε... Περισσότερα

Επισκέψιμες οροφές

Η σειρά πλακών οροφής Knauf, ακολουθεί και αυτή τη φιλοσοφία συστημάτων ξηράς δόμησης, προσφέροντας την ευκαιρία να είναι δυνατή η επιλογή του καλύτερου, Περισσότερα

Παρελκόμενα οροφής

Παρελκόμενα οροφής

Θυρίδες οροφών γυψοσανίδας, σε σκελετό αλουμινίου με κρυφό μηχανισμό... Περισσότερα