Εσωτερικές οροφές

Διακοσμητικές οροφές

Ψευδοροφές εργοταξιακά ή εργοστασιακά καμπυλωμένων γυψοσανίδων σε μεταλλικό σκελετό αναρτημένου από την κύρια οροφή, καθώς και προκατασκευασμένων γυψοσανίδων με εγκοπές Λ και Π για τη διαμόρφωση διακοσμητικών στοιχείων όπως ψευδοδοκοί, κορνίζες, τόξα και σκαλοπάτια οροφής.

Οι διακοσμητικές οροφές Knauf προσφέρουν, μέσω των ειδικών εξαρτημάτων σύνδεσης, των προκατασκευασμένων στοιχείων και των καμπυλωμένων προφίλ, ελευθερία αρχιτεκτονικών συνθέσεων που εντυπωσιάζουν με τις ευφάνταστες λεπτομέρειές τους και δίνουν ταυτότητα στο χώρο.

Συστήματα

Σύστημα Περιγραφή Φωτογραφία Κείμενο CAD
D191 Διακοσμητικές οροφές - Τεχνική ακμών \"Picture\" Φύλλο δεδομένων Vorschau & Download
D192 Διακοσμητικές οροφές - Καμπύλα στοιχεία \"Picture\" Vorschau & Download
D193 Διακοσμητικές οροφές - Τυποποιημένοι θόλοι \"Picture\" Vorschau & Download
Σύστημα Τεχνικό φυλλάδιο Άποψη

Γενικά

Ψευδοροφές γυψοσανίδας σε σκελετό που είτε αναρτάται από την κύρια οροφή του κτιρίου μέσω αναρτήσεων, είτε εδράζει σε περιμετρικούς τοίχους. Στις ψευδοροφές γυψοσανίδας υπάρχει κενός χώρος μεταξύ της βάσης στερέωσης και της ανηρτημένης οροφής ο οποίος είναι διαθέσιμος για μόνωση και διάφορες εγκαταστάσεις.

 • Οι ψευδοροφές γυψοσανίδας προσφέρουν:
 • Δυνατότητα αρχιτεκτονικών συνθέσεων.
 • Ελευθερία επιλογής της στάθμης στερέωσης παρέχοντας χώρο για μόνωση και την ενσωμάτωση εγκαταστάσεων.
 • Δυνατότητα ρύθμισης του καθαρού ύψους των εσωτερικών χώρων και μείωση των ενεργειακών απαιτήσεων θέρμανσης.
 • Επίτευξη καλύτερης ηχομόνωσης μεταξύ των ορόφων του κτιρίου.

Η κατασκευή των συστημάτων οροφής πρέπει να γίνεται με την χρήση όλων των επιμέρους εξαρτημάτων και των οδηγιών που δίνονται στα τεχνικά φυλλάδια της Knauf και στα σχετικά με την ξηρά δόμηση πρότυπα.

Οι οδηγίες αυτές αφορούν:

 • Τη σειρά τοποθέτησης των πετασμάτων επικάλυψης και τη θέση των αρμών.
 • Επιλογή και αποστάσεις των εξαρτημάτων σύνδεσης.
 • Τους αρμούς κίνησης.
 • Το σχεδιασμό συνδέσεων.
 • Τις συνδέσεις για τα μη φέροντα διαχωριστικά.
 • Τη στερέωση πρόσθετων φορτίων/συγκεντρωμένων φορτίων.