Εξωτερικές τοιχοποιίες

Εξωτερικές τοιχοποιίες Aquapanel

Τα συστήματα εξωτερικής δόμησης με τσιμεντοσανίδες AQUAPANEL® θέτουν νέα δεδομένα στο σχεδιασμό και την κατασκευή κτηρίων.
Αναπτύσσονται από την εταιρία Knauf Aquapanel και παρέχουν σε αρχιτέκτονες, κατασκευαστές και ιδιώτες μιας υψηλής ποιότητας εναλλακτική μέθοδο κατασκευής, σε αντίθεση με τις παραδοσιακές μεθόδους όπως η κατασκευή τοιχοποιίας από πλινθοδομή. Η τσιμεντοσανίδα AQUAPANEL® Outdoor μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ποικίλα συστήματα τοιχοποιίας, εξωτερικών οροφών, ανακατασκευής προσόψεων και άλλων ειδικών εξωτερικών εφαρμογών.
Συνδυάζει τα πλεονεκτήματα των συστημάτων ξηράς δόμησης, όντας παράλληλα ένα εξαιρετικά στιβαρό δομικό υλικό. Αποτελεί ένα σταθερό υπόβαθρο, ικανό να αντιστέκεται στα ακραία καιρικά φαινόμενα του αέρα, του χιονιού και της βροχής. Οι τσιμεντοσανίδες AQUAPANEL® Outdoor συνοδεύονται από μια πλήρη σειρά πιστοποιημένων παρελκόμενων υλικών τα οποία φροντίζουν για την τελειότητα του συστήματος.

Συστήματα

Σύστημα Περιγραφή Φωτογραφία Κείμενο CAD
W384 Εξωτερική τοιχοποιία σε μεταλλικό σκελετό - Μονός μεταλλικός σκελετός Aquaprofil, μονή στρώση τσιμεντοσανίδας Aquapanel Outdoor εξωτερικά και διπλή στρώση γυψοσανίδας Α εσωτερικά \"Picture\" Φύλλο δεδομένων Vorschau & Download
W384-1 Εξωτερική τοιχοποιία σε μεταλλικό σκελετό - Μονός μεταλλικός σκελετός Aquaprofil, μονή στρώση τσιμεντοσανίδας Aquapanel Outdoor και σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoprosopsis εξωτερικά και διπλή στρώση γυψοσανίδας Α εσωτερικά \"Picture\" Φύλλο δεδομένων Vorschau & Download
W384-2 Αεριζόμενη πρόσοψη - Εξωτερική τοιχοποιία σε μεταλλικό θερμοδιακοπτόμενο σκελετό, μονή στρώση τσιμεντοσανίδας εξωτερικά, μονή στρώση μεταλλικού σκελετού FLV, μονή στρώση τσιμεντοσανίδας και διπλή στρώση γυψοσανίδας Α και Alutherm εσωτερικά \"Picture\" Φύλλο δεδομένων Vorschau & Download
W387 Εξωτερική τοιχοποιία σε μεταλλικό σκελετό - Διπλός μεταλλικός σκελετός Aquaprofil, μονή στρώση τσιμεντοσανίδας Aquapanel Outdoor εξωτερικά, μονή στρώση γυψοσανίδας Α ενδιάμεσα των δύο μεταλλικών σκελετών και μονή στρώση γυψοσανίδας Α εσωτερικά \"Picture\" Φύλλο δεδομένων Vorschau & Download
W388 Εξωτερική τοιχοποιία σε μεταλλικό σκελετό - Διπλός μεταλλικός σκελετός Aquaprofil, μονή στρώση τσιμεντοσανίδας Aquapanel Outdoor εξωτερικά και διπλή στρώση γυψοσανίδας Α εσωτερικά \"Picture\" Φύλλο δεδομένων Vorschau & Download
Σύστημα Τεχνικό φυλλάδιο Άποψη
W38 Τεχνικό φυλλάδιο εξωτερικών τοιχοποιιών με τσιμεντοσανίδες Aquapanel