Εξωτερικές τοιχοποιίες

Εξωτερικές τοιχοποιίες Guardex

Η Knauf Guardex είναι εξαιρετικής αντοχής στην υγρασία και το νερό, πυράντοχη, κατηγορίας ακαυστότητας Α1, χαμηλού βάρους και φιλική προς το περιβάλλον. Χάρη στο ειδικά σχεδιασμένο υαλοΰφασμα σελουλόζης και στη σύνθεση του πυρήνα της, έχει υψηλή αντοχή στην υγρασία, τη μούχλα καθώς και ελάχιστες συστολοδιαστολές στις θερμοκρασιακές αυξομειώσεις, με αποτέλεσμα την άριστη συμπεριφορά της σε όλες τις συνθήκες. Μπορούν να παραμείνουν εκτεθειμένες έως και 12 μήνες, ανάλογα με τη σφράγιση των αρμών, με σκοπό την ολοκλήρωση των εσωτερικών εργασιών στο κτήριο, ανεξάρτητα από τις εξωτερικές συνθήκες.

Οι σανίδες Knauf Guardex τοποθετούνται από την εξωτερική πλευρά σε συστήματα εξωτερικών τοιχοποιιών ή εξωτερικών επενδύσεων τα οποία επικαλύπτονται με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Knauf Thermoprosopsis και συστήματα εξωτερικών τοιχοποιιών τα οποία επενδύονται με συστήματα αεριζόμενων διακοσμητικών όψεων.

Συστήματα

Σύστημα Περιγραφή Φωτογραφία Κείμενο CAD
W394-2 Αεριζόμενη πρόσοψη - Εξωτερική τοιχοποιία σε μεταλλικό θερμοδιακοπτόμενο σκελετό, μονή στρώση σανίδας Guardex, μονή στρώση μεταλλικού σκελετού FLV, μονή στρώση τσιμεντοσανίδας και διπλή στρώση γυψοσανίδας Α2 και Alutherm εσωτερικά \"Picture\" Φύλλο δεδομένων
W394-1 Εξωτερική τοιχοποιία σε μεταλλικό σκελετό - Μονός μεταλλικός σκελετός Aquaprofil, μονή στρώση σανίδας Guardex και σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoprosopsis εξωτερικά και διπλή στρώση γυψοσανίδας Α2 εσωτερικά \"Picture\" Φύλλο δεδομένων
Σύστημα Τεχνικό φυλλάδιο Άποψη
10 Συγγραφή υποχρεώσεων W394-1
DR34 Φύλλο τεχνικής περιγραφής Knauf GUARD[EX]
DR44 GUARD[EX] Τεχνικό εγχειρίδιο