Εσωτερική θερμομόνωση

Knauf InTherm - AluTherm

Η εσωτερική θερμομόνωση Knauf είναι η πλέον ενδεδειγμένη λύση για παλαιές κατοικίες όπου γρήγορα, καθαρά και με χαμηλό κόστος μπορεί να βελτιωθεί καθοριστικά η θερμομονωτική αξία του κτιρίου. Η επένδυση των εξωτερικών τοίχων μπορεί να γίνει είτε με έτοιμα θερμομονωτικά πανέλα Knauf InTherm που επικολλούνται εσωτερικά με γυψόκολλα, είτε με την κατασκευή μεταλλικού σκελετού όπου στερεώνεται το μονωτικό υλικό ορυκτοβάμβακας Knauf Ecose και βιδώνεται η γυψοσανίδα Knauf AluTherm. Επίσης με χρήση μεταλλικού σκελετού, μονωτικού υλικού ορυκτοβάμβακα και γυψοσανίδας Knauf μπορεί να γίνει η εσωτερική θερμομόνωση οροφών.

Συστήματα

Σύστημα Περιγραφή Φωτογραφία Κείμενο CAD
W6312 Ξηρό επίχρισμα Knauf με πανέλα Knauf InTherm \"Picture\" Vorschau & Download
W623 Επένδυση Knauf AluTherm σε προφίλ CD 60x27 \"Picture\" Vorschau & Download
W625 Επένδυση Knauf AluTherm σε προφίλ CW, μονή στρώση γυψοσανίδας \"Picture\" Vorschau & Download
W626 Επένδυση Knauf AluTherm σε προφίλ CW, διπλή στρώση γυψοσανίδας \"Picture\" Vorschau & Download