Εσωτερικές τοιχοποιίες

Τοιχοποιίες σε μεταλλικό σκελετό

Τοιχοποιίες σε μεταλλικό σκελετό

Μη φέρουσες εσωτερικές τοιχοποιίες σε μεταλλικό σκελετό κατά DIN 4103-1,... Περισσότερα

Ηχομονωτικές τοιχοποιίες

Ηχομονωτικές τοιχοποιίες

Μη φέρουσες εσωτερικές τοιχοποιίες κατά DIN 4103-1 σε μεταλλικό σκελετό... Περισσότερα

Φρεάτια Η/Μ εγκαταστάσεων

Φρεάτια Η/Μ εγκαταστάσεων

Έξυπνα κτίρια με υψηλό τεχνολογικό εξοπλισμό χρειάζονται Η/Μ φρεάτια που... Περισσότερα

Παρελκόμενα τοιχοποιίας

Παρελκόμενα τοιχοποιίας

Η τοποθέτηση υδραυλικών εγκαταστάσεων μέσα στον τοίχο αποτελεί πρόκληση... Περισσότερα