Συστήματα ακτινοπροστασίας

Συστήματα ακτινοπροστασίας

Βασική απαίτηση για τα διαχωριστικά σε χώρους όπου εκπέμπονται ακτίνες... Περισσότερα

Ηλεκτρομαγνητική προστασία

Γυψοσανίδες προστασίας LaVita. Περισσότερα

Τοιχοποιίες ασφαλείας

Τοιχοποιίες ασφαλείας

Σε μεσοτοιχίες κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, αλλά και σε κτίρια... Περισσότερα

Επενδύσεις καλωδιώσεων

Επενδύσεις καλωδιώσεων

Πεδία εφαρμογής σε κτίρια όπου συναθροίζεται το κοινό, π.χ. σχολεία και... Περισσότερα

Επενδύσεις αεραγωγών

Επενδύσεις αεραγωγών

Οι απαιτήσεις για αγωγούς εξαερισμού είναι πιο χαλαρές σε σχέση με τους... Περισσότερα

Room in Room

Room in Room

Οι ελαφριές μεταλλικές διατομές ψυχρής έλασης χρησιμοποιούνται στην... Περισσότερα