Εσωτερικές επενδύσεις

Ξηρά επιχρίστατα & επενδύσεις

Επενδύσεις τοιχοποιών με γυψοσανίδες σε μεταλλικό σκελετό κατάλληλες για εφαρμογές εσωτερικης θερμομόνωσης, προστασίας φρεατιών Η/Μ εγκαταστάσεων κλπ...

Συστήματα

Σύστημα Περιγραφή Φωτογραφία Κείμενο CAD
W6312 Ξηρό επίχρισμα Knauf με πανέλα Knauf InTherm \"Picture\" Vorschau & Download
W611 Ξηρό επίχρισμα Knauf με επικολλημένες γυψοσανίδες \"Picture\" Vorschau & Download
W612 Επεξεργασμένες γυψοσανίδες Knauf με εγκοπές Λ \"Picture\" Vorschau & Download
W623 Επένδυση Knauf σε προφίλ CD 60x27 \"Picture\" Vorschau & Download
W624 Ξηρό επίχρισμα Knauf με πανέλα ορυκτοβάμβακα MW \"Picture\" Vorschau & Download
W625 Επένδυση Knauf σε προφίλ CW, μονή στρώση γυψοσανίδας \"Picture\" Vorschau & Download
W626 Επένδυση Knauf σε προφίλ CW, διπλή στρώση γυψοσανίδας \"Picture\" Vorschau & Download
W631 Ξηρό επίχρισμα Knauf με πανέλα Betoboard \"Picture\" Vorschau & Download
W653 Επένδυση Knauf σε προφίλ CW, γυψοσανίδα τύπου Massivbauplatte \"Picture\" Φύλλο δεδομένων Vorschau & Download
W623C Επένδυση Knauf σε προφίλ CD 60x27, διάτρητη γυψοσανίδα Cleaneo® Akustik \"Picture\" Vorschau & Download
W629C Επένδυση Knauf σε διπλό προφίλ CW, διάτρητη γυψοσανίδα Cleaneo® Akustik \"Picture\" Vorschau & Download
Σύστημα Τεχνικό φυλλάδιο Άποψη
W61 Ξηρά επιχρίσματα και επενδύσεις Knauf