• Κύπρος Δεκέμβριος 2018
 • Κύπρος Αύγουστος 2018
 • Κύπρος Απρίλιος 2018
 • Κύπρος Δεκέμβριος 2017
 • Κύπρος Αύγουστος 2017
 • Κύπρος Απρίλιος 2017
 • Κύπρος Δεκέμβριος 2016
 • Κύπρος Αύγουστος 2016
 • Κύπρος Απρίλιος 2016
 • Κύπρος Δεκέμβριος 2015
 • Κύπρος Αύγουστος 2015
 • Ελλάδα Μάιος 2015
 • Κύπρος Απρίλιος 2015
 • Κύπρος Δεκέμβριος 2014
 • Ελλάδα Νοέμβριος 2014
 • Ελλάδα Σεπτέμβριος 2014
 • Κύπρος Αύγουστος 2014
 • Ελλάδα Μάΐος 2014
 • Κύπρος Απρίλιος 2014
 • Ελλάδα Φεβρουάριος 2014
 • Κύπρος Δεκέμβριος 2013
 • Ελλάδα Δεκέμβριος 2013
 • Ελλάδα τεχνικό Οκτώβριος 2013
 • Ελλάδα εμπορικό Οκτώβριος 2013
 • Ελλάδα Αύγουστος 2013
 • Κύπρος Αύγουστος 2013
 • Ελλάδα εμπορικό Ιούλιος 2013
 • Ελλάδα τεχνικό Ιούλιος 2013
 • Ελλάδα εμπορικό Ιούνιος 2013
 • Ελλάδα τεχνικό Ιούνιος 2013
 • Κύπρος Μάιος 2013
 • Κύπρος Δεκέμβριος 2012
 • Κύπρος Αύγουστος 2012
 • Ελλάδα Ιούνιος 2012
 • Ελλάδα Απρίλιος 2012
 • Ελλάδα Σεπτέμβριος 2011
 • Δελτίο τύπου - 27/01/2012