Πλεονεκτήματα

Σε όλες τις χρήσεις του το FE 60 Magic προσφέρει μοναδικά πλεονεκτήματα:

  • Δυνατότητα αυτοεπιπέδωσης ακόμα και σε μεγάλα πάχη γεμίσματος έως 60mm
  • Χρόνος εργασιμότητας 100 λεπτά γεγονός που καθιστά το FE 60 Magic ως ιδανική λύση ανακαίνισης δαπέδων διαμερισμάτων
  • Υψηλής πιστοποιημένης αντοχής
  • Βατότητα μετά από 6 ώρες
  • Χαμηλός βαθμός συρρίκνωσης
  • Χαμηλό κόστος

Ειδικά το FE 60 Magic ως υλικό πλήρωσης πάνω από συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης προσφέρει:

  • Αυξημένο συστελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ
  • Πλήρωση χαμηλού προφίλ 35mm πάχους πάνω από τον σωλήνα
  • Άριστη κάλυψη του σωλήνα με αποτέλεσμα την πλήρη εξάλειψη του εγκλωβισμένου αέρα
  • Άμεση θέρμανση του δαπέδου 7 ημέρες μετά την εφαρμογή του