Φάσεις εφαρμογής

Πριν την έναρξη των εργασιών απαιτείται γνώση του πάχους και του είδους του τελικού δαπέδου (πλακάκι, μάρμαρο,ξύλο). Απαιτείται ενημέρωση του συνεργείου διάστρωσης για το ύψος των μαρμαροποδιών που έχουν ήδη τοποθετηθεί καθώς και το είδος των κουφωμάτων (ανοιγόμενα, συρόμενα) που θα χρησιμοποιηθούν.

Επίσης, να ελέγχεται η επιπεδότητα του υποβάθρου ώστε να υπολογιστεί το γέμισμα του αυτοεπιπεδούμενου δαπέδου όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στο σωστό αλφάδιασμα του υποβάθρου και απαιτείται να έχουν καθορισθεί τα τελικά υψόμετρα.

Προετοιμασία υλικού

Η ανάμιξη του κονιάματος γίνεται είτε με το χέρι είτε με χρήση μηχανής. Η απαιτούμενη ποσότητα κονιάματος που πρόκειται να παρασκευαστεί εξαρτάται από το πάχος εφαρμογής του υλικού και το εμβαδόν της επιφάνειας που αυτό πρόκειται να εφαρμοστεί είτε με το χέρι είτε με τη μηχανή (χρόνος εργασιμότητας 100 min). Σε διαφορετική περίπτωση ο χώρος χωρίζεται σε επιμέρους τμήματα. Ενα σακκί υλικού 30Kg αναμιγνύεται με 6,6 lt καθαρό, κρύο νερό σε κάδο με αναδευτήρα μέχρι την επίτευξη ομοιογενούς υφής κονιάματος, χωρίς σβώλους (χρόνος ανάμιξης όχι λιγότερο από 2 min). Μπορεί να γίνει η ταυτόχρονη ανάμιξη 2 σάκκων ανάλογα με τη χωρητικότητα του κάδου (με αντίστοιχη προσθήκη ποσότητας νερού). Δεν επιτρέπεται η πρόσθήκη ξένων υλικών κατά την προετοιμασία του κονιάματος. Μεγαλύτερη ποσότητα έτοιμου προς χρήση κονιάματος αυξάνει την ταχύτητα εφαρμογής. Για εφαρμογή με μηχανή προτείνεται η Knauf PFT HM24 (οριζόντιος αναμείκτης) σε συνδιασμό με την Knauf PFT ZP3 (αντλία προώθησης), σε διαφορετική περίπτωση πρέπει να ελέγχεται η συμβατότητα εφαρμογής του υλικού με την εκάστοτε μηχανή.

Η ρύθμιση της κατάλληλης ρευστότητα του υλικού γίνεται με το ακόλουθο τεστ: Γεμίζουμε με έτοιμο κονίαμα τον ογκομετρικό κύλινδρο ελέγχου πυκνότητας (χωρητικότητας περίπου 1,4lt). Ανυψώνουμε τον κύλινδρο και αφήνουμε το κονίαμα να απλωθεί ελεύθερα. Η διάμετρος του δείγματος που θα σχηματιστεί πρέπει να είναι 48-55cm. Το παραπάνω δείγμα γίνεται, αφού παρέλθουν 2 min από την ανάδευση του ξηρού κονιάματος στη μηχανή. Με βάση το παραπάνω η παραγωγικότητα της μηχανής καθορίζεται περίπου 70lit/min με παροχή νερού περίπου 1300 lt/h.

Πριν την ανάμιξη του κονιάματος, η μηχανή πρέπει να είναι καθαρή χωρίς υπολλείματα από προηγούμενα κονιάματα (π.χ. τσιμεντοσοβάδες, υλικά σπατουλαρίσματος κ.α). Καθώς το υλικό στρώνεται, δεν θα πρέπει να παρατηρείται διαχωρισμός νερού απο το υγρό μίγμα γεμίσματος δαπέδου. Αν συμβεί αυτό, οφείλεται είτε σε λάθος αναλογία νερού προς το ξηρό κονίαμα (λάθος ρύθμιση της μηχανής) ή σε εσφαλμένη αποθήκευση του υλικού (υγρές συνθήκες, κατεστραμμένη συσκευασία ή αποθήκευση > 6 μηνών). Υλικό που παρασκευάζεται με τον παραπάνω τρόπο είναι εκτός προδιαγραφών.

Τρόπος εφαρμογής

Το μίγμα του FE 60 Magic απλώνεται ομοιόμορφα πάνω στο προετοιμασμένο υπόστρωμα μέχρι την τελική στάθμη που ορίστηκε με τον παραπάνω τρόπο. Στη συνέχεια το υγρό κονίαμα «βοηθιέται» στην αυτοεπιπέδωσή του με πήχη διάστρωσης ή με μια σκούπα διάστρωσης προκειμένου να απεγκλωβισθεί πλήρως ο εγκλωβισμένος αέρας (φυσαλίδες) μέσα στο κονίαμα. Με το πέρας των εργασιών και το αργότερο εντός 30 λεπτών τα εργαλεία, λάστιχα, μηχανήματα καθαρίζονται άμεσα με καθαρό νερό.

Μετά από 6 ώρες η επιφάνεια είναι βατή και μετά από 24 ώρες μπορεί να δεχθεί φορτία, όχι όμως πλήρη φόρτιση. Κατά την εφαρμογή του υλικού και τις επόμενες 24 ώρες η επιφάνεια δεν θα πρέπει να είναι εκτεθειμένη σε ρεύματα αέρα ή/και ηλιακή ακτινοβολία για να εξασφαλιστεί το ομοιόμορφο πήξιμο και σκλήρυνση του υλικού. Διαφορετικά υπάρχει το ενδεχόμενο σχηματισμού μικρορωγμών στην επιφάνεια. Μετά την πάροδο του πρώτου 24ώρου, πρέπει να εξασφαλιστεί καλός αερισμός του χώρου για να μειωθεί ο τελικός χρόνος στεγνώματος του υλικού.

Για την εφαρμογή της τελικής επιφάνειας (δάπεδο με δυνατότητα διαπνοής) η υπολλειματική υγρασία μπορεί να ανέρχεται σε <1% ενώ για μη διαπνέουσες τελικές επιφάνειες η υπολλειματική υγρασία πρέπει να είναι <0,5%. Ο χρόνος στεγνώματος του υλικού εξαρτάται από το πάχος του κονιάματος, τη θερμοκρασία και την υγρασία του περιβάλλοντος χώρου. Ο συνεχής αερισμός του χώρου επιταχύνει τη διαδικασία στεγνώματος.

Επακόλουθες εργασίες π.χ. ξηρά δόμηση και εφαρμογή γυψοσοβάδων γίνονται μετά την εφαρμογή του αυτοεπιπεδούμενου δαπέδου γιατί η πλεονάζουσα υπάρχουσα υγρασία κατά την εφαρμογή του κονιάματος θα προκαλέσεις βλάβες στις κατασκευές. Όλες οι εφαρμογές ξηράς δόμησης και γυψοσοβάδων δύνανται να πραγματοποιηθούν εφόσον η σχετική υγρασία του χώρου ανέρχεται σε < 60%.

Σε περίπτωση εφαρμογής του κονιάματος σε σύστημα ενδοδαπέδιας θέρμανσης, ο χρόνος στεγνώματος του υλικού μπορεί να επιταχυνθεί μέσω της λειτουργίας θέρμανσης. Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να τηρηθούν οι παρακάτω κανόνες: Μετά την εφαρμογή του κονιάματος πάνω στην ενδοδαπέδια θέρμανση θα πρέπει να αφήσουμε χρόνο αναμονής 7 ημέρες για να στεγνώσει χωρίς παρέμβαση το υλικό.

Στη συνέχεια ρυθμίζουμε τη θερμοκρασία του συστήματος θέρμανσης στους 25ο C και αφήνουμε να δουλεύει συνεχόμενα για τρία (3) 24ωρα. Κατόπιν ανεβάζουμε τη θερμοκρασία κατά 5ο C ανά ημέρα μέχρι να φτάσουμε τους 55ο C (6 ημέρες). Μετά το πλήρες στέγνωμα του κονιάματος η θερμοκρασία του συστήματος θέρμανσης μειώνεται σταδιακά εως ότου φτάσει στους 15-18οC. Η μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία του συστήματος θέρμανσης κατά τη διάρκεια ξήρανσης του υλικού δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους 55ο C ενώ κατά τη μετέπειτα λειτουργία του, τους 40ο C. Για τον έλεγχο της ξήρανσης του αυτοεπιπεδούμενου δαπέδου, τοποθετείται ένα κομμάτι φύλλο νάυλον (50 Χ 50 cm) επάνω στο δάπεδο και επικολλάται περιμετρικά. Κατά την θέρμανση του δαπέδου δεν θα πρέπει να σχηματισθούν μετά απο 12 ώρες υδρατμοί κάτω απο το νάυλον. Σε αντίθετη περίπτωση πρέπει να συνεχισθεί η θέρμανση και ο αερισμός του δαπέδου.

Για την εφαρμογή της τελικής επιφάνειας (τελικό δάπεδο) η υπολλειματική υγρασία πρέπει να ανέρχεται σε <0,3%. Σε κάθε περίπτωση, πριν την εφαρμογή του τελικού δαπέδου θα πρέπει να γίνει μέτρηση της υπολλειματικής υγρασίας καθώς και μέτρηση δυνάμεων με τη χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού.

Αρμός διαστολής

Το αυτοεπιπεδούμενο δάπεδο Knauf FE 60 Magic δεν μεταβάλλει σημαντικά τις γραμμικές διαστάσεις του σε αντίθεση με τα αντίστοιχα κονιάματα τσιμεντοειδούς βάσης. Η μεταβολή των διαστάσεών του ανέρχεται σε 0,1mm/m για αυτό και δεν χρειάζεται δημιουργία αρμών διαστολής σε μεγάλες επιφάνειες. Τυχόν κατασκευαστικοί αρμοί του κτιρίου /κατασκευής διατηρούνται και στο δάπεδο. Σε εφαρμογή συστήματος με ενδοδαπέδια θέρμανση απαιτείται αρμός διαστολής αν η διαγώνιος του χώρου υπερβαίνει τα 10m. Επίσης απαιτείται αρμός διαστολής όταν υπάρχουν διαφορετικά κυκλώματα στην ίδια γεωμετρία χώρου στο σύστημα της ενδοδαπέδιας θέρμανσης.

Σε αλλαγές δομικών στοιχείων ή εναλλαγή στάθμεων τα τελειώματα διαμορφώνονται με επαγγελματικό τρόπο χρησιμοποιώντας ειδικά προφίλ και ταινίες Knauf. Tα παραπάνω παρελκόμενα επιλέγονται βάσει του τύπου και του ύψους των δομικών στοιχείων. Μετά την εφαρμογή του αυτοεπιπεδούμενου κονιάματος δύναται να διαμορφωθεί εκ των υστέρων αρμός διαστολής. Tην επόμενη ημέρα το υλικό κόβεται σε βάθος 1/3 ως 1/4 του πάχους του κονιάματος ενώ το πλάτος του αρμού πρέπει να είναι >5mm. Έπειτα ο αρμός γεμίζεται με στεγανωτικό υλικό.

Παραλαβή έργου

Η μέγιστη επιτρεπόμενη οριζόντια απόκλιση της επιφάνειας είναι 2 mm (τοποθετώντας πήχη μήκους 2m). Η παραπάνω απόκλιση είναι αποδεκτή για επακόλουθη τοποθέτηση τελικού δαπέδου από κεραμικά πλακίδια, laminate, ξύλινο δάπεδο, μουσαμά κ.α χωρίς να απαιτείται επιπλέον επεξεργασία (εξομάλυνση) της τελικής επιφάνειας. Σε περίπτωση τοποθέτησης τελικού δαπέδου από επαλειφόμενα υλικά τελικής επεξεργασίας, τότε απαιτείται επεξεργασία της επιφάνειας Knauf FE 60 Magic είτε με τρίψιμο είτε με εφαρμογή λεπτόκοκκου υλικού Knauf Boden 15.

Σε κάθε περίπτωση εφαρμογής τελικού δαπέδου πρέπει να ακολουθούνται οι προδιαγραφές του εκάστοτε υλικού. Το αυτοεπιπεδούμενο δάπεδο Knauf FE 60 Magic δεν αποτελεί τελική επιφάνεια.