Απαιτήσεις επιφάνειας

Απαιτήσεις επιφάνειας

Ξήρανση

Η περίοδος ξήρανσης διαχωρίζεται στην άμεση ξήρανση και στην περίοδο ξήρανσης μέσω διάχυσης.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου άμεσης ξήρανσης το νερό που περιέχεται στο συνολικό πάχος του δαπέδου ανεβαίνει στην επιφάνεια μέσω των τριχοειδών πόρων. Η διάρκεια της συγκεκριμένης διαδικασίας εξαρτάται από το πάχος του δαπέδου και τον αερισμό του χώρου. Κατά τη φαση αυτή, εξατμίζεται το 98% της συνολικής υγρασίας του δαπεδου. Το πρώτο 24ωρο πρέπει να κλείσουμε τα παράθυρα και να αποφεύονται τα ρεύματα αέρα. Ο σωστός τρόπος αερισμού είναι ο διαμπερής.

Κατά τη ξήρανση μέσω διάχυσης το υπόλοιπο 2% της παραμένουσας υγρασίας εξατμίζεται στους πόρους και διαχέεται. Σε αυτήν τη φάση μία σημαντική ποσότητα υγρασίας ανταλάσσεται σε όλο το πάχος του δαπέδου. Η διάρκεια της συγκεκριμένης περιόδου εξαρτάται από το πάχος του δαπέδου και την υγρασία του χώρου.

Επιφανειακή υγρασία

Για την εφαρμογή της τελικής επιφάνειας θα πρέπει η υπολλειματική υγρασία να ανέρχεται σε

  • 1% για διαπνέουσες επιφάνειες
  • 0,5% για μη διαπνέουσες επιφάνειες (π.χ. PVC, εποξικά δάπεδα) καθώς και σε ξύλινες τελικές επιφάνειες
  • 0,3% για συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης.

Σε κάθε περίπτωση, πριν την εφαρμογή του τελικού δαπέδου θα πρέπει να γίνει μέτρηση της υπολλειματικής υγρασίας με τη χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού.

Ένας αρχικός έλεγχος της επιφανειακής υγρασίας σε συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης μπορεί να γίνει διεξάγοντας την ακόλουθη διαδικασία. Επικολλάμε ένα κομμάτι νάυλον διαστάσεων 50cm x 50cm στην επιφάνεια. Εάν μέσα σε 12 ώρες εμφανιστεί υγρασία στο νάυλον, τότε η περίοδος ξήρανσης πρέπει να συνεχιστεί με αερισμό. Εάν δεν εμφανιστεί υγρασία, τότε πρέπει να προχωρήσουμε σε μέτρηση της υπολλειματικής υγρασίας με τη χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού.

Ποιότητα επιφάνειας

Για τον προσδιορισμό της ποιότητας επιφάνειας, διεξάγονται μη καταστροφικοί έλεγχοι αλλά και δοκιμές:

  • Τεστ χάραξης: Χαράσσεται επιφάνεια με αιχμηρό αντικείμενο. Συπεράσματα εξάγονται ανάλογα με την απαιτούμενη δύμανη που πρέπει να ασκηθεί, το πάχος και το μέγεθος της χάραξης. Απαιτείται εμπειρία.
  • Τεστ δομής μορίων: Χαράσσοντας την επιφάνεια με ένα μαχαίρι, αξιολογούμε την ποιότητα και συνοχή των αφαιρούμεων μπορίων. Απαιτείται εμπειρία.
  • Τεστ μέτρησης επιφανειακής αντοχής / αντοχή σε ευφελκισμό 1,7 Ν/mm2 απαραίτητη δύναμη για όλα τα τελικά δάπεδα.
  • Τεστ δύναμης αποκόλησης για τοποθέτηση pvc ή παρόμοιων – απαραίτητη δύναμη συγκόλησης 1Ν/mm λωρίδας δείγματος.
  • Τεστ συνοχής: Βάθος αποκόλησης >2mm.