Τεχνικές προδιαγραφές

Ξηρά δόμηση

Στην κατηγορία της ξηράς δόμησης θα βρείτε τεχνικές προδιαγραφές για συστήματα τοιχοποιών, οροφών και δάπεδων. Περισσότερα

Επιχρίσματα και προσόψεις

Στην κατηγορία των επιχρισμάτων και των προσοψεων θα βρείτε τεχνικές προδιαγραφές για συστήματα οικολογικών σοβάδων, στοκαρίσματος και φινιρίσματος επιφανειών, εξωτερικών θερμομόνωσεων και χρωμάτων. Περισσότερα

Μονωτικά υλικά

Στην κατηγορία των μονωτικών υλικών θα βρείτε τεχνικές προδιαγραφές για ορυκτοβάμβακα και πετροβάμβακα. Περισσότερα

Bauprodukte - DIY

Στην κατηγορία των Bauprodukte - DIY θα βρείτε τεχνικές προδιαγραφές για υλικά σε μικρές συσκευασίες. Περισσότερα